Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την πράσινη ανάπτυξη στην εφοδιαστική αλυσίδα των δημητριακών παρουσιάστηκε στην Αθήνα

Ημερίδα με θέμα τα Green Logistics, τις φιλικές προς το περιβάλλον δηλαδή πρακτικές στην εφοδιαστική αλυσίδα στον τομέα των δημητριακών